Pozemek mezi Malešicemi a Hostivaří pro areál Ústředních dílen tehdy ještě Elektrických podniků byl zakoupen ve 20. letech 20. století. V té době však končila tramvajová trať v Nových Strašnicích a k realizaci dostavby jak ústředních dílen, tak i samotné trati od smyčky Černokostelecká došlo v srpnu roku 1962. Kvůli komplikacím s nedostatkem kolejnic byl však provoz zahájen až v květnu 1967 a v říjnu téhož roku se v Ústředních dílnách objevila i první tramvaj na zkoušku hydraulického zvedáku. Běžné prohlídky tramvají se v areálu prováděly ale už od září 1968.

Do nových dílen Dopravních podniků byly později přestěhovány všechny provozy související s opravami tramvají včetně skladů náhradních dílů (dílenské provozy, karosárna, opravna pantografů, podvozků a elektrických zařízení, čalounická dílna, lakovna, umývárna skříní, svařovna, zkušebna, umývárna tramvají a zkušební trať o délce 450 metrů). Nyní se v areálu nachází i umývárna podvozků, zrekonstruovaná lakovna, pracoviště pro předávání tramvají před a po opravě a pracoviště pro vypouštění olejů.

Pro přepravu tramvajových skříní se využívají vzduchové polštáře.

Opravna tramvají provádí opravy a rekonstrukce tramvají, opravy točivých strojů pro trakci Metro v rámci volné kapacity provádění oprav, rekonstrukcí a výroby speciálních tramvajových vozů a další činnost v rozsahu živnosti. Oprávnění má i pro externí organizace.

Dále zabezpečuje činnosti a koordinace úkolů v rámci své působnosti v oblasti PO, BOZP a ochrany ŽP, schvaluje a zabezpečuje tvorby určené technické dokumentace se závazností pro provozovnu, provádí vnitřní audit jakosti v provozovně z hlediska souladu s dokumentovaným systémem kvality dle norem ISO, zajišťuje distribuci kontrolovaných dokumentů v rámci ISO 9001, vede obchodně-technické jednání s externími odběrateli a spolupráce s ŘJ při sestavování obchodně-technických podmínek a smluv, eviduje smlouvy provozovny s cizími odběrateli, řídí kvalitu – QMS postavený na zásadách a požadavcích norem ISO řady 9000 v provozovně Opravna tramvají a navazujících útvarech v jednotce Správa vozidel Tramvaje.

Již pro první certifikaci byla vybrána mezinárodní certifikační společnost DET NORSKE VERITAS. S certifikací v Dopravním podniku hl. m. Prahy začal v roce 1998 tehdejší odštěpný závod Elektrické dráhy s certifikátem podle normy ISO 9002 na „Opravy a modernizaci elektrických strojů, převodovek a díků pro kolejová vozidla“. Byl to první certifikát ISO udělený v městské hromadné dopravě v České republice. S firmou Det Norske Veritas jsme se úspěšně přenesli v systému řízení kvality do dnešní podoby, kdy máme v platnosti do prosince 2012 certifikát podle normy ISO 9001:2008 na „Opravy a modernizace – elektrických strojů a přístrojů trakčních vozidel – podvozků a vozových skříní tramvají, převodovek a dílů pro kolejová vozidla“.

Provozovna Opravna tramvají
U Vozovny 590/6
108 00 Praha 10

opravnatramvaji@dpp.cz

logo